dobrý fotbal v brně * dobrý fotbal v brně * dobrý fotbal v brně * dobrý fotbal v brně * dobrý fotbal v brně * dobrý fotbal v brně * dobrý fotbal v brně * dobrý fotbal v brně * dobrý fotbal v brně * dobrý fotbal v brně * dobrý fotbal v brně * dobrý fotbal v brně * dobrý fotbal v brně * dobrý fotbal v brně * dobrý fotbal v brně *

A tým    27.08.2021   |    Redakce

​Oficiální znění rozhodnutí disciplinární komise LFA

ROZHODNUTÍ


SK Líšeň 2019, a.s.

V Praze dne 26. 8. 2021
č.j. 33/2021-22-2

Klub SK Líšeň 2019, a.s., je odpovědný za disciplinární přečin Porušení povinností pořádajícího klubu podle § 65 odst. 1 písm. c), odst. 2 písm. a), písm. c), písm. d) Disciplinárního řádu Fotbalové asociace České republiky (dále jen „DŘ FAČR“), spáchaný dne 22. 8. 2021 v utkání FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY mezi SK Líšeň 2019, a.s. a FC ZBROJOVKA BRNO, a. s., a to tím, že klub SK Líšeň 2019, a.s. porušil povinnosti pořádajícího klubu - nezajistil, aby bylo neoprávněným osobám zamezeno ve vstupu na hrací plochu, nepřijal taková opatření, aby v areálu stadionu nebo jeho bezprostředním okolí nedošlo k výtržnostem, potyčkám, fyzickým napadením nebo k pokusu o takové jednání, dopustil, aby došlo k fyzickému člena pořadatelské služby divákem, a dopustil vhazování předmětů na hrací plochu, a to tím, že v 78. minutě utkání nejprve došlo k vniknutí jednoho hostujícího fanouška na hrací plochu, jenž byl specifikován pořadatelskou službou poblíž středového kruhu, a následně na to došlo k vniknutí druhého hostujícího fanouška na hrací plochu, kdy tento fanoušek nejprve prudce vrazil do hlavního pořadatele, kterého tím povalil na zem, poté silně kopl do dalšího člena pořadatelské služby, kterého následně ještě chytl za triko a strhl ho na zem a nakonec se tento fanoušek pokusil udeřit hráče domácích č. 2 pěstí do oblasti hlavy. Utkání bylo z výše popsaných důvodů přerušeno na 5 minut a 30 vteřin. Ze strany hostujících fanoušků navíc došlo ke vhazování předmětů na hrací plochu, a to v 59. minutě utkání, kdy byl na hrací plochu vhozen 1 kelímek, a dále v 93. minutě utkání, kdy byly na hrací plochu a do její těsné blízkosti vhozeny 3 kelímky, za což se klubu SK Líšeň 2019, a.s., podle § 65 odst. 2 DŘ FAČR ve spojení s § 20 DŘ FAČR ukládá trest peněžité pokuty ve výši 150.000,- Kč.

Účastník řízení má právo podat odvolání proti tomuto rozhodnutí k Odvolací komisi Fotbalové asociace České republiky ve lhůtě 5 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.Jan Silný, ID: 95020901
SK Líšeň 2019, a.s.

V Praze dne 26. 8. 2021
č.j. 38/2021-22

Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace (dále jen „DK LFA“) zastavuje podle § 99 odst. 3 písm. b) Disciplinárního řádu Fotbalové asociace České republiky (dále jen „DŘ FAČR“) disciplinární řízení s panem Janem Silným, pro možný disciplinární přečin Tělesné napadení podle § 48 odst. 1 DŘ FAČR, kterého se měl pan Jan Silný dopustit jako hráč v souvislosti s utkáním FORTUNA: NÁRODNÍ LIGY mezi SK Líšeň 2019, a.s. a FC ZBROJOVKA BRNO, a. s., hraným dne 22. 8. 2021.

Účastník řízení má právo podat odvolání proti tomuto rozhodnutí k Odvolací komisi Fotbalové asociace České republiky ve lhůtě 5 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.

Facebook feed