dobrý fotbal v brně * dobrý fotbal v brně * dobrý fotbal v brně * dobrý fotbal v brně * dobrý fotbal v brně * dobrý fotbal v brně * dobrý fotbal v brně * dobrý fotbal v brně * dobrý fotbal v brně * dobrý fotbal v brně * dobrý fotbal v brně * dobrý fotbal v brně * dobrý fotbal v brně * dobrý fotbal v brně * dobrý fotbal v brně *

A tým    09.10.2020   |    Redakce

Reakce SK Líšeň na opatření vlády z 8.10.2020

Ministr Prymula

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 8. října 2020 č. 996 o přijetí krizového opatření V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. b) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

Vláda s účinností ode dne 12. října 2020 od 00:00 hod. do dne 25. října 2020 do 23:59 hod. I. zakazuje 1. hromadné akce konané v počtu vyšším než 10 osob ve vnitřních prostorech staveb a v počtu vyšším než dvacet osob ve vnějších prostorech, nejde-li o členy domácnosti, a to s výjimkou: - zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele, - osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost, - osob, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tuto činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob, přičemž tyto osoby udržují odstup od jiných osob alespoň 2 metry; s tím, že: a) zákaz podle tohoto bodu se vztahuje i na bohoslužby a jiné náboženské obřady, slavnosti, taneční akce, spolkové akce, sportovní akce, přehlídky a ochutnávky,

Dle tohoto usnesení vlády se ještě odehrají bez diváků utkání plánovaná na 9., 10., 11.října. mimo utkání A mužů, kteří jsou v karanténě. Po tomto termínu se plánovaná utkání ruší, zatím do 25.10. včetně.

Tréninky probíhají do 12.10. v plánovaném rozsahu, přičemž trenéři zajisti, aby se nepotkávali různé tréninkové skupiny. Od 12.10. budou probíhat tréninky v omezeném režimu, v počtu maximálně 20 účastníků a to jak v TCM, Podolí i na Kučerově bez možnosti použít kabinu a podle zvláštního plánu tak, aby bylo dodrženo citované nařízení vlády. Rozpis tréninků bude panem Lingerem oznámen v neděli 11.10. večer.


Ing, Karel Hladiš, CSc.

předseda SK Líšeň

Facebook feed